Inbjudan till en UTBILDNINGSHELG PÅ YXNERUM 30/9-2/10

I N B J U D A N S B K U T B I L D N I N G

INBJUDAN TILL MENTALKURS MERA MENTAL M3 24-25/9

D I S T R I K T S K A T A L O G

DK 20220726.pdf
922,51 Kb

T Ä V L I N G S P R O G R A M 2 0 2 2

TILLÄGG TILL REGLER FÖR BRUKSPROV

TILLÄGG TILL REGLER FÖR BRUKSPROV

 

Ett nytt dokument med resonemang och förklarande texter till Regler för Bruksprov ligger på hemsidan.

Utgångspunkten har varit Regelguiden, ett klassiskt dokument som följt oss i över 30 år. Det som har gjorts är att texten har strukturerats om och moderniserats, en del föråldrade anvisningar har tagits bort, tolkningar har finjusterats och en del resonemang har tillkommit.

Regelguiden kommer att återfinnas på SBK:s hemsida. Den kommer att beskrivas som ett dokument som visar hur resonemangen runt våra regler har sett ut historiskt.

UG Bruks ansvarar för det nya dokumentet "Tillägg till Regler för Bruksprov". Synpunkter kan sändas till SBK kansli, som förmedlar dem vidare till utskottsgruppen.

Det nya dokumentet återfinns här:

https://brukshundklubben.se/media/qqnohev4/till%C3%A4gg-till-regler-f%C3%B6r-bruksprov_2022-03-27.pdf