BRUKS

Skyddshund

Domare/Tävling:

Ulla-Britt Flender Johansson

070-570 20 67

ullroberg@gmail.com

 

Skyddsansvariga i Distriktet:

Siewert Svensson

076-308 42 38

faxcanero@hotmail.com 

Janne Doggsen

070-376 55 16

info@doggsencenter.se

Handläggare av skyddslicenser:

Thomas Bergqvist

076-125 58 65

tbergqvist71@icloud.com

 

 

Inbjudan till Skyddshelg 8-10 april 2022

T Ä V L I N G S P R O G R A M 2 0 2 2

TILLÄGG TILL REGLER FÖR BRUKSPROV

TILLÄGG TILL REGLER FÖR BRUKSPROV

 

Ett nytt dokument med resonemang och förklarande texter till Regler för Bruksprov ligger på hemsidan.

Utgångspunkten har varit Regelguiden, ett klassiskt dokument som följt oss i över 30 år. Det som har gjorts är att texten har strukturerats om och moderniserats, en del föråldrade anvisningar har tagits bort, tolkningar har finjusterats och en del resonemang har tillkommit.

Regelguiden kommer att återfinnas på SBK:s hemsida. Den kommer att beskrivas som ett dokument som visar hur resonemangen runt våra regler har sett ut historiskt.

UG Bruks ansvarar för det nya dokumentet "Tillägg till Regler för Bruksprov". Synpunkter kan sändas till SBK kansli, som förmedlar dem vidare till utskottsgruppen.

Det nya dokumentet återfinns här:

https://brukshundklubben.se/media/qqnohev4/till%C3%A4gg-till-regler-f%C3%B6r-bruksprov_2022-03-27.pdf